top of page

Dāvanas natūrā

Students and Tutors

Ozaukee apgabala Pieaugušo lasīt un rakstītprasmes centrs apsveic dāvanas natūrā, kuras nāks par labu mūsu studentiem un pasniedzējiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Ozaukekes apgabala Pieaugušo rakstpratības centrs patur tiesības noraidīt priekšmetus. Lai saņemtu rakstisku apstiprinājumu, lūdzu, informējiet mūs par jūsu natūrā uzrādītās dāvanas vērtību.

bottom of page